Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru

V posledních letech se v České republice zvedl zájem klientů o vlastní bydlení, který je podpořen na jedné straně pozitivní ekonomickou situací a také nízkými úrokovými sazbami u hypotečních úvěrů. Ty se v posledních měsících začaly hýbat směrem vzhůru a je tak potřeba si připomenout i další důležitou složku hypotečního úvěru a to fixaci úrokové sazby a jakou délku s klientem vybrat.

Loňský rok byl rekordní v poskytování hypotečních úvěru a průměrné úrokové sazby několikrát prohlubovaly historická minima. Ani změny provázející hypoteční úvěry, neovlivnily rekordní výsledky roku 2016. Jednou ze změn bylo doporučení České národní banky neposkytovat klientům stoprocentní hypoteční úvěry a to již od října 2016. Další výraznou změnou pro hypoteční trh byl nový zákon o spotřebitelském úvěrů, který vstoupil v platnost v prosinci 2016. Ten mimo jiné zásadním způsobem změnil podmínky pro klienty a banky v oblasti mimořádných splátek. Dopady doporučení ČNB jsme mohli sledovat takřka okamžitě. Dopady nového zákona budou viditelnější spíše až v letošním roce, ale již v prosinci byl vidět nepatrný růst úrokové sazby u pětileté a osmileté fixace.

 

Jak se vyvíjely úrokové sazby u hypotečních úvěrů zprostředkovaných Broker Consulting, a.s. od začátku roku 2016 až do května 2017 znázorňuje graf níže. Vývoj byl sledován prostřednictvím váženého aritmetického průměru za jednotlivé období fixace (3roky, 5 let, 7 a 8 let dohromady). Výsledky ukazuji nejvýraznější změny úrokových sazeb u fixace úrokové sazby na 3 roky. Málo kdo by si pomyslel, že právě u této fixace dojde k nejvýraznější změně. Zatímco pětiletá a osmiletá fixace od začátku roku 2016 fluktuovaly přibližně okolo 0,3 %, fluktuace u tříleté fixace byla dvojnásobná. Za nárůstem úrokových sazeb obecně stojí zmíněný zákon o spotřebitelském úvěru a hlavně pak úprava podmínek pro mimořádnou splátku, která změnila zavedené zvyklosti a nastavila nové poměry. Před platností zákona byly poplatky za mimořádnou splátku jasně stanoveny většinou v sazebníku úhrad u dané banky. V současné době je celý proces v zákoně upraven tak, že klient má více možností na mimořádnou splátku, za reálně nižší poplatky. Toto pro banku riziko se projevilo v nárůstu úrokové sazby.

 Autoři: Mariana Kurcikova, Martin Novák