Na důchodová strašidla platí investiční pravidla (Miroslav Mikeš)

25. 12. 2023 / 00:40:53 / E24
Na jaká pravidla je třeba myslet při investování? Srozumitelně pro každého z úst Miroslava Mikeše.