Trpíte rozkolísanou psychikou při investování?

Nechávat peníze ležet na běžném účtu je poměrně drahé. Peníze pomalu plíživě ztrácejí hodnotu, protože banky žádné zajímavé zhodnocení nenabízejí, ale inflace funguje spolehlivě. Jak se jí bránit? Ideálně investováním, jak je ve světě běžné po desítky i stovky let. Investování ale není spoření a vyžaduje odlišný přístup. Investice totiž v čase kolísají, rostou i klesají.

Víte, co je zajímavé? Za největší ztráty při investování nemohou propady na trzích. Ty jsou normální součástí hospodářského cyklu. Za ztrátu nemohou ani změny měnových kurzů. Za největšími ztrátami při investování stojí hlavně psychika investorů, která je rozkolísaná více, než ekonomika.

Nedodržení investičního horizontu nebo propadnutí momentálním náladám na trhu může za největší ztráty při investování. Ukažme si situaci na konkrétním případu. Představte si situaci, kdy jste ke konci roku 2014 zainvestovali například do Fondu korporátních dluhopisů od společnosti ČP Invest (vybíráme jej pouze pro ilustraci). Do tohoto fondu jste zainvestovali 250 000 Kč a váš investiční horizont, tedy doba, na kterou jste chtěli investovat, byla 5 let. Investici jste provedli k datu 3. 10. 2014, kdy cena jednoho podílového listu byla 1,911 Kč. Po vašem nákupu ovšem přišel celkem razantní pád ceny podílových listů. O pár měsíců později, tedy přesně 19. 12. 2014, byla cena 1,833. Pád ceny podílových listů je zachycen na grafu.

Graf: Fond Korporátních dluhopisů ČP Invest, výkonnost od 3. 5. 2012

To nejhorší, co jste ve dnech prudkého poklesu mohli udělat, bylo investici vybrat. Fond sice vykázal pokles ceny podílového listu, ale dokud jste investici neodkoupili, nedošlo k faktické realizaci ztráty. Ztrátu totiž jako investor realizujete pouze v případě, kdy v této situaci zpanikaříte a své podílové listy prodáte. Pokud byste ale vydrželi, za další 3 měsíce byste zjistili, že investice opět vyrostla a pokles hodnoty už činí pouze 1,54 % (okolo 4 000 Kč). Hodnota investice se vrací zpět na svoji původní úroveň. Do konce vašeho investičního horizontu zbývají ještě 4 roky. Investice je v pořádku.

 Tabulka níže nám číselně zobrazuje situaci z grafu.

 Počáteční investice: 250 000 Kč

Datum

Cena PL

Podílových jednotek

Hodnota Investice

Ztráta

Pokles

3. 10. 2014

1,9111

130814,714

    250 000 Kč

 

 

19. 12. 2014

1,7911

130814,714

     234 302 Kč

-       15 698 Kč

-6,28 %

4. 3. 2015

1,8817

130814,714

     246 154 Kč

-         3 846 Kč

-1,54 %

 

Z tohoto příkladu plyne následující poučení. Nepodléhejte momentální situaci na trhu a držte vámi zvolený časový horizont. Samozřejmostí by u jednorázových investic měla být i náležitá diverzifikace, kdy investovanou částku rozdělíte do několika instrumentů a nenecháte je na jedné hromadě jako v našem příkladu. Diverzifikace velmi efektivně sníží riziko. Propad ceny jednoho aktiva nebude znamenat pokles hodnoty celé investice.

Investujte chytře  s vítězem největšího testu finančních poradců. Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře s žádostí o bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností

Červené hodnoty jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů