Rovnoprávnost se ženám prodraží

Stejné platové podmínky mužů a žen, rovnoprávné partnerské vztahy, muži na mateřské dovolené. Proč ne? Ale boj o rovnoprávnost žen a mužů vede občas k absurdním opatřením. V prosinci se sjednotí i sazby životního pojištění. Ženám se tak pojistky výrazně prodraží a zdravý rozum (ženatý s pojistnou matematikou) zase jednou prohraje.

V pojišťovnictví se od prosince na základě evropské genderové směrnice přestane rozlišovat pohlaví. Ačkoliv původním účelem této směrnice bylo zamezení diskriminace žen, paradoxně právě ženy na ni v případě sazeb životního pojištění doplatí. Tímto nařízením totiž končí doba, kdy cena životního pojištění byla logicky odvozována od rizikovosti pojištěného.

Přestože dlouhodobé statistiky dokazují, že ženy se dožívají vyššího věku a vykonávají méně rizikových činností, nebudou se tyto okolnosti nadále do ceny životního pojištění promítat a ženy zaplatí stejně, jako muži. To znamená od prosince mnohem více. Opatření se nedotkne již uzavřených smluv, bude se vztahovat na smlouvy nové.

Jak velké bude zdražení?

Při stanovení nových sazeb mohou pojišťovny postupovat podle různých přístupů k risk managementu. Pravděpodobné je zdražení v řádech desítek procent. Ženám, které zatím nemají životní pojištění uzavřeno, zbývá v tuto chvíli sedm měsíců na to, aby využily starých „diskriminujících“ levnějších cen pojistného. Životní pojištění pro ženy už pravděpodobně nikdy nebude levnější, než nyní.

Co je to genderová směrnice?

Pod pojmem genderová směrnice se skrývá Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě pohlaví. Směrnice musela být uplatněna pro všechny smlouvy s počátkem od 21. prosince 2007. Pro oblast pojistného byla udělena výjimka, která dovolovala se od tohoto pravidla odchýlit. V březnu 2011 rozhodl Evropský soudní dvůr, že od 21. 12. 2012 už tato výjimka nebude prodloužena a tím pádem budou všechny pojistné sazby pro muže a ženy sjednoceny.