Mění se zákon – nepodlehnete falešnými informacím jako tisíce jiných lidí?

Vážení čtenáři,

dnešní newsletter je pro Vás z hlediska finančního plánování mimořádně důležitý. Od 1. 1. 2015vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Součástí této novely je mimo jiné i změna v daňové uznatelnosti životního pojištění. Dejte dobrý pozor, aby vám někdo, včetně zástupců pojišťoven, nechtěl pod záminkou změny zákona vaše životní pojištění nevýhodně zrušit nebo „předělat“. Vyzbrojíme Vás informacemi i možností osobní konzultace. Máte řadu možností. Čtěte dále.

Kdy si můžete životní pojištění odečíst od základu daně?

Vysvětleme si znění zákona v této oblasti na jednoduchém příkladu pana Františka.

František může díky životnímu pojištění ušetřit na daních. Zaplacené pojistné na životním pojištění si totiž může odečíst z daňového základu, když splní několik podmínek.

Za prvé výplatu pojistného plnění si musí František sjednat až na dobu po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne věku 60 let. Jinými slovy, František musí mít životní pojištění minimálně 5 let a to musí skončit až v roce, kdy František oslaví „šedesátku“.

Za druhé musí být František pojistníkem i pojištěným. Tedy tím, koho napsal do smlouvy jako plátce pojištění, i tím, koho se týkají pojištěná rizika ve smlouvě.

A za třetí, když by si František sjednal kapitálové životního pojištění s pojistnou částkou pro případ dožití, tak by ji musel nastavit minimálně ve výši 70 000 Kč při pojistné době 15 let a více, nebo alespoň 40 000 Kč při pojistné době do 15 let).

Tyto podmínky daňové uznatelnosti platí i v současné době, navíc však od nového roku přibude Františkovi další podmínka:

-      z pojištění nebude možné provádět mimořádné výběry a bude muset být převedeno do „daňového režimu“.

Pokud tedy bude František chtít své životního pojištění i v roce 2015 nadále využívat na daňové zvýhodnění, případně i příspěvek na pojistné od svého zaměstnavatele,bude nutné, aby svou smlouvu převedl do daňového režimu.

V nejbližší době začnou pojišťovny posílat informace, jakým způsobem bude možné daňové zvýhodnění na smlouvě zachovat. Věnujte pozornost těmto informacím, které Vám Vaše pojišťovna v souvislosti se změnou daňové uznatelnosti pošle. Další kroky čiňte, když si budete jistí, co pro vás přesně znamenají. Máte více možností. 

Doporučení

Pokud byste si chtěli zachovat možnost z pojištění vybírat, nebude nadále pojištění „daňově uznatelné“, ale výběry budou možné.

Své pojištění do „daňového režimu“ převádět nemusíte, ale můžete. Faktem je, že můžeme očekávat, že převod pravděpodobně zvolí většina lidí.

A na co tedy myslet, když své životní pojištění budete chtít převést do „daňového režimu“? Pak zvažte, zda peníze, které máte na své smlouvě, budete brzy potřebovat nebo zda je budete chtít investovat jinak. Pokud je budete potřebovat nebo chtít investovat jinak, požádejte pojišťovnu o mimořádný výběr. Načasujte výběr tak, aby byl realizován ještě v letošním roce. V příštím roce už peníze vybrat možné nebude.

Vzhledem k tomu, že pojišťovny předpokládají velký zájem o mimořádné výběry, doporučujeme podat písemnou žádost o výběr nejpozději do 28. 11. 2014.

V případě dotazů prosím kontaktujte Vašeho konzultanta. Pokud byste svého konzultanta nezastihl, volejte pro další asistenci naši bezplatnou linku 800 800 080.

 

Chcete konzultaci v souvislosti se změnou zákona? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře

Červené hodnoty jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů