Dítě – velké a časté téma finančního plánu

Vychovat v České republice dítě stojí 1 000 000 Kč a více. Prvních 12 měsíců života dítěte představuje pro rodiny výdaj 5 099 Kč měsíčně, „účet“ za žáka se základním vzděláním je téměř 450 000 Kč. Tím samozřejmě výdaje nekončí, což si nastávající rodiče a prarodiče či stávající rodiče a prarodiče uvědomují a tak se po možnostech plánování těchto výdajů ptají čím dál častěji.

Již dávno neplatí to, že novorozenec dostane do vínku smlouvu o stavebním spoření s tím, že nyní je o jeho budoucnost postaráno. Zvyšující se nároky na výchovu, zejména pokud jde o neformální vzdělání (to, že stav českého školství dlouhodobě neodpovídá požadavkům trhu je fakt) jsou pro jednotlivé členy rodiny motivací k tomu, aby hledali jiná (sofistikovanější) řešení.

Na příchod potomka je nutné se připravit s dostatečným předstihem, ať už jde o peníze na nové bydlení, rozšíření toho stávajícího, či nákup výbavičky. Zároveň je třeba vytvořit si finanční rezervu na první měsíce po příchodu potomka na svět. Toto období pro rodinu znamená kombinaci snížení příjmů a růst výdajů.

Pomůckou k tomu, jak finance po dobu života nezaopatřeného dítěte plánovat, může být státem určená výše náhradního výživného (viz níže uvedená tabulka), která však nepočítá s žádným větším nadstandardem. Tj. pokud svému dítěti či vnoučeti budete chtít dopřát mimoškolní výchovu (hudební kroužky, jazykové kurzy apod.) či jej dokonce poslat na zkušenou do zahraničí, je třeba k částce určené státem přičíst minimálně dalších 200 000 Kč – 400 000 Kč.

Finanční nároky dítěte v jednotlivých věkových skupinách

Věk

Částka

0-6

330 000,00 Kč

7-15

410 000,00 Kč

15-18

180 000,00 Kč

18-22

210 000,00 Kč

Celkem

1 130 000,00 Kč

 

Dále je nutné zabezpečit se pro případ komplikací v těhotenství či po porodu, zabezpečit příjmy živitele rodiny a plánovat finance v čase tak, aby rodina nemusela řešit nenadálé náklady drahými spotřebitelskými úvěry. A jistě sami uznáte, že toto je zcela mimo schopnosti stavebního spoření.

Ano, nechejme prarodiče do tohoto produktu spořit, pokud o to mají zájem. Ovšem, pouze optimální výši úložky s tím, že stavební spoření bude pouze jednou částí komplexního portfolia finančních produktů, které má ambici zabezpečit po finanční stránce bezproblémových chod domácnosti po celou dobu, kdy v ní bude pobývat nezaopatřené dítě (osamostatněním dítěte však „téma“ finančního plánování nekončí, jelikož začíná období, kdy je vhodné začít se intenzivně připravovat na stáří).

Nechcete svěřit budoucnost své rodiny do rukou náhody? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce s žádostí o bezplatný a nezávazný návrh finančního plánu.

Červené hodnoty jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů